logo

Bekijk alle vacatures

Business Analist

Den Haag en Utrecht, Utrecht

Voor onze klant ICTU zijn wij op zoek naar een Business Analist
 
Start Zo snel mogelijk
Einddatum 31-12-2024
Uren per week 24-32
Locatie Den Haag en Utrecht
Deadline Vrijdag 12 juli om 09:00 uur
   

Taakomschrijving
Het ministerie van Justitie en Veiligheid zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen. Justitie en Veiligheid werkt aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te geven en waar nodig in te grijpen in hun leven. Om zeker te stellen dat veranderingen in de slachtofferdienstverlening binnen de strafrechtketen goed op elkaar aan sluiten loopt een programma vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid, samen met de ketenpartners. Het programma heet: ‘Informeren en Raadplegen Slachtoffers in de Tenuitvoerlegging’. De business analist wordt onderdeel van een klein en slagvaardig ‘programmabureau’ met in totaal 3 medewerkers. De functies zijn: programmamanager, programmasecretaris en de business analist. Daarnaast bestaat het programma uit programmateams per ketenpartner (totaal 6 teams). Centrale regie en ondersteuning van het programma doet het programmabureau, in samenspraak met het beleidsdepartement van SenB. Voor 2024 en 2025 moeten voor diverse onderdelen uitwerking, voorbereiding implementatie en implementatie nog plaatsvinden. De business analist acteert als ‘meewerkend voorman’ in samenwerking met business analisten, beleidsmedewerkers en iv-deskundigen van de ketenpartners. Kern van de werkzaamheden betreffen het in kaart brengen van ketenwerkprocessen en bijbehorende informatieproducten. Inhoudelijke kennis van de strafrechtprocessen en de taken en verantwoordelijkheden van ketenpartners is daarbij essentieel. Onderhandelings- en samenwerkingsvaardigheden zijn van cruciaal belang. Ook de zorg voor precieze uitkomsten bij informatiestromen en het voorkomen van vage formuleringen is een vereiste.

Gewenste profiel
De business analist:
• heeft kennis, ervaring en expertise in het uitwerken van ketenwerkprocessen;
• heeft kennis, ervaring en expertise in het beschrijven van informatieproducten;
• heeft kennis, ervaring en expertise in de strafrechtketen;
• heeft kennis en ervaring met het werken in bestuurlijk complexe omgevingen;
• heeft mediërende vaardigheden;
• heeft ervaring met het samenwerken met keten en/of externe partners;
• legt makkelijk verbindingen tussen mensen en onderwerpen en schakelt tussen verschillende niveaus.

Competenties
- Samenwerken
- Omgevingsbewust
- Organisatiesensitief
- Verbinder
- Onderhandelaar
- Bemiddelende vaardigheden
- Resultaatgericht
- Proactief
- Flexibel
- Analytisch

Eisen
1. Beschikt over een afgeronde universitaire of HBO-opleiding met aanvullende managementtrainingen en cursussen gericht op business analyse.
2. Beschikt over recente (afgelopen 5 jaar) ervaring in het speelveld tussen Rijk en (keten)partners in de strafrechtketen.

Wensen
Ervaring met het werken aan opdrachten op het gebied van Ketensamenwerking.
Ervaring met het werken aan opdrachten in de strafrechtketen
Ervaring met het werken in een bestuurlijk complexe omgeving.

Graag hoor ik of je een passende kandidaat kunt aanbieden* op deze aanvraag.
 * Wanneer je een kandidaat aanbiedt let dan op de volgende vereisten:
  • CV van max 5 pagina's
  • Motivatie gericht op de vacature
  • Tarief aangeven in de mail (niet in het CV)
  • Officiële voorletters zoals in het paspoort staat
  • Woonplaats
  • Geboortedatum
  • Vakantieplannen in de komende 3 maanden


Met vriendelijke groet,

Zekiye Gören
FlexValue
+31611429840
zekiye@flexvalue.nl
www.flexvalue.nl
 

Deel deze vacature

Powered by