logo

Bekijk alle vacatures

Solution-architect Sr

Apeldoorn, Gelderland
Voor onze klant de Belastingdienst zijn wij op zoek naar een Solution-architect Sr

Startdatum:                              13 februari 2023
Einddatum:                               31 december 2023
Optie op verlenging:                 Ja
Uren per week:                         36 uur
Locatie:                                     Apeldoorn
Bijzonderheden:                       Op deze aanvraag kunnen wij geen freelancer aanbieden
Deadline:                                  Maandag 30 januari om 14.00 uur

Opdrachtbeschrijving:

De Solution Architect geeft vorm aan de door de business gedefinieerde bedrijfsbehoeften en ontwerpt daarbij passende ICT-oplossingen. De Solution architect:- Stelt ICT-Startarchitectuur op c.q. legt de requirements (en kaders) vast. - In kaart brengen van de wijzigingen behorende bij een release c.q. inschatten consequenties van een opdracht. - In kaart brengen van de producten (configuratie-items), die door de beoogde wijzigingen worden geraakt.- Verificatie richting business informatiemanagement, beheerprocessen en infrastructuurmanagement. - Het uitvoeren van architectuurcontrol bij projecten, scrumteams, releasetrains, valuestreams tijdens de systeemontwikkeling.

Achtergrond opdracht:
 • Het samen met relevante partijen (business, epic-owners) vaststellen van de impact van voorgenomen wijzigingen op het domein en het verder uitwerken van de gevolgen voor het domein door te inventariseren, onderzoek en dergelijke. Je stemt de resultaten af met de Ketentafel Verandering I&B;
 • Je stelt een houtskoolschets op en draagt tevens bij aan het opstellen van een business case voorafgaand aan het maken van de SolutionAchitectuur;
 • Je vertaald de eisen en wensen van de business en stelt daarmee, in samenhang, de Solution Architectuur op die voldoet aan de eisen van de Enterprise Architectuur van de Belastingdienst en de relevante referentiearchitecturen;
 • Het uitdragen van de Solution Architectuur door deel te nemen aan SAFe events als PI planning en Inspect & Adapt;
 • Je stemt de voorgenomen wijzigingen in de informatiearchitectuur af met de portfoliomanager en de epic-owners om de gevolgen voor het portfolio van IBS I&B te bepalen;
 • Het na accordering van de Solution Architectuur bewaken dat de oplossing gerealiseerd wordt conform de uitgewerkte architectuur door toe te zien op ontwerp, bouw en test, het signaleren van afwijkingen en zonodig bijsturen daarvan. Afwijkingen zonodig bespreken met Domeinarchitect/IT-Architect;
 • Tijdens de ontwerp- en realisatiefase van software-ontwikkeltrajecten ben je een vraagbaak en adviseur voor ontwerpers, bouwers, testers en database/-specialisten, zowel wat betreft de inhoud als wat betreft de te hanteren methodieken;
 • Samen met andere architecten beoordeel/review je periodiek alle solutionarchitecturen die binnen het domein tot stand komen. Hiervoor neem je ook deel aan of heb je zitting in de architectuurboard;
 • Vaststellen non functionele eisen op domein niveau. Meedenken over non functionele eisen op feature niveau;
 • Het uitdragen van de architectuurvisie van I&B naar stakeholders;
 • Sparren met Product Management om de allocatie in capaciteit van de teams af te spreken voor terugdringen technische schuld.
Eisen:
 • Informatiemanagement - Senior
 • 1.1.4 TECHNISCHE ARCHITECTUUR - Senior
 • 1.1.5 SYSTEEM ARCHITECTUUR - Senior
 • 5 jaar: (Solution) Architectuur werkervaring minimaal 
Wensen:
 • Communiceren.
 • Verbinden.
 • Coachend kunnen optreden.
 • Presentatietechnieken.
 • Kennis van container technologie. SOA. Microservices, Liberty.
 • Kennis van financieel transactionele systemen

Met vriendelijke groet,

Zekiye Gören
FlexValue
+31611429840

zekiye@flexvalue.nl
www.flexvalue.nl

 

Meer vacatures

Solution architect
Principal Applicatie Ontwikkelaar
Servicemanager LM

Deel deze vacature

Powered by